Školské kolo biblickej olympiády

28. 01. 2012 | Aktuality

30. január 2012 bude dňom konania školského kola už 10. ročníka Biblickej olympiády. 39 účastníkov bude rozdelených do družstiev podľa tried.
Hlavnou témou olympiády bude Evanjelium podľa Marka a Kniha Genezis.

najnovšie články