Školské kolo Biblickej olympiády 

04. 02. 2019 | Aktuality

 „Najkrajšia múdrosť je milovať Boha“
Dňa 4. februára 2019 sa na našej škole konalo školské kolo XVIII. ročníka Biblickej olympiády, ktorého sa zúčastnilo 13 žiakov z 1. a 2. ročníka. Témou tohto ročníka boli knihy Prvá kniha kráľov, Kniha Rút a Evanjelium podľa Matúša. Súťažilo sa v ôsmich disciplínach: Biblický test, Doplňovačka, Rodinné vzťahy, Biblická matematika, Kto povedal komu, Diagnóza, Podobenstvá a Sväté písmo v obrazoch. Odbornú porotu tvorili učitelia náboženskej výchovy: Dr. Zimanová a Dr. Škuligová.
Súťažiaci sa zodpovedne pripravili, každý podľa svojich možností a všetci dobre obstáli. Víťazkou sa stala Žofia Glovaťáková z II. D s 88 % úspešnosťou.  Na druhom  mieste skončil Tadeáš Kapina  z II. D (80 %) a tretí bol Lukáš Hajdúk z II. D (79 %). Títo žiaci vytvoria súťažné družstvo, ktoré nás bude reprezentovať na dekanátnom kole (súťažia žiaci zo stredných škôl okresu Tvrdošín a Námestovo), ktoré sa uskutoční 21. marca 2019.
Ďalší žiaci v poradí:
4. miesto I. B František Habovštiak
5. miesto II. C Marek Buška
6. miesto II. B Mário Finik
7. miesto II. E Patrik Ťapaj
8. miesto II. C Matúš Krivda

Všetci žiaci boli odmenení knižnými cenami, ktoré venoval Farský úrad Tvrdošín.
Nech prečítané Božie Slovo prinesie bohaté ovocie v našom každodennom živote…  Bohu vďaka                   Dr. Škuligová

najnovšie články