Školské kolo Biblickej olympiády 

06. 02. 2018 | Aktuality

Dňa 5. februára 2018 sa na našej škole konalo školské kolo XVII. ročníka Biblickej olympiády, ktorého sa zúčastnilo 20 žiakov z 1., 2. a 3. ročníka. Témou tohto ročníka boli knihy Genezis (12 – 50) a Evanjelium podľa Marka. Súťažilo sa v desiatich disciplínach: Biblický test 1, 2, Biblické príbehy v obrazoch, Biblická matematika, Doplňovačka, Čo bolo skôr, Kto povedal komu, Evanjelium v obrazoch, Ježišove zázraky a Podobenstvá. Odbornú porotu tvorili učitelia náboženskej výchovy: Mgr. Grobarčíková, Dr. Zimanová a Dr. Škuligová. Súťažiaci sa zodpovedne pripravili, každý podľa svojich možností a všetci dobre obstáli. Priemerná úspešnosť bola 68 %. Víťazom sa stal Samuel Duda z III. E s 94 % úspešnosťou.  Na druhom  mieste skončil Andrej Taraj z I. B (85 %) a tretia bola Anna Loneková z II. AO (84 %). Títo žiaci vytvoria súťažné družstvo, ktoré nás bude reprezentovať na dekanátnom kole (súťažia žiaci zo stredných škôl okresu Tvrdošín a Námestovo), ktoré sa uskutoční 21. marca 2018.

Ďalší žiaci v poradí:
4. miesto III.E Peter Bugaj

5. miesto I. D Tadeáš Kapina

6. miesto III.AO Michaela Dopaterová

7. miesto III.F Damián Hrubják

8. miesto I. D Lukáš Hajdúk

9. miesto II. C Jakub Nákačka

10. miesto II.AO Sandra Šikyňová

Všetci žiaci boli odmenení knižnými cenami, ktoré venoval Farský úrad Tvrdošín.

Nech prečítané Božie Slovo prinesie bohaté ovocie v našom každodennom živote… Bohu vďaka!

najnovšie články