Školské kolo biblickej olympiády

03. 02. 2015 | Aktuality

Dňa 3. februára 2015 sa na našej škole konalo školské kolo XIV. ročníka Biblickej olympiády, ktorého sa zúčastnilo 15 žiakov z 1., 2. a 3. ročníka. Témou tohto ročníka boli knihy Jozue (1. – 11. a 24. kapitola), Tobiáš a Skutky apoštolov. Súťažilo sa v ôsmych disciplínach: Biblický test, Čo bolo skôr, Rodinné vzťahy, Priraď a pospájaj, Kto povedal komu, Biblická matematika, Biblické čítanie a Biblické ilustrácie. Odbornú porotu tvorili učitelia náboženskej výchovy: pán kaplán Mgr. Janečko, Dr. Gazdíková PhD., Dr. Zimanová a Dr. Škuligová.
Súťažiaci sa zodpovedne pripravili, každý podľa svojich možností, a všetci dobre obstáli. Priemerná úspešnosť bola 70 %. Víťazom sa stal Ján Lieskovský z III. AE s 90,4 % úspešnosťou (zvíťazil aj vlani).  Na druhom  mieste skončila Lucia Budzeľová z I. AO (88,9 %) a tretí bol Tomáš Kubašák z II. E (88,1 %). Títo žiaci vytvoria súťažné družstvo, ktoré nás bude reprezentovať na dekanátnom kole (súťažia žiaci zo stredných škôl celej Oravy), ktoré sa uskutoční v polovici marca.
Ďalší žiaci v poradí:
4. m.: Matúš Kyseľ z II. E (83,3 %),
5.m.: Jozef Balcerčík z II. E (80,7 %),
6. m.: Tatiana Floreková z I. AO (78,9 %),
7. m.: Šimon Košťál z II. E (77, 4 %),
8. m.: Soňa Jagelková z II. F (75,9%),
9. m.: Martina Pitáková z II. F (70,0%),
10. m.: Jakub Pakos z II. C (64,8 %).
Prví dvanásti žiaci boli odmenení knižnými cenami, ktoré venoval Farský úrad Tvrdošín.
Nech prečítané Božie Slovo prinesie bohaté ovocie v našom každodennom živote… Bohu vďaka!

najnovšie články