,,Škola bez tabaku, alkoholu a drog“

11. 04. 2017 | Aktuality

Náš školský internát sa zapojil do projektu ,,Škola bez tabaku, alkoholu a drog“, ktorý je financovaný Žilinským samosprávnym krajom. V rámci tohto projektu sme sa s našimi chlapcami a dievčatami zo školského internátu zúčastnili akcie s názvom Zabávame sa a hráme.

Mentálne postihnutí ľudia vyjadrujú svoju náklonnosť, sú úprimní, vedia sa tešiť z drobností. Užívajú si život po svojom, starosti prenechávajú iným. Vedia sa zapojiť do hry s veľkým nasadením. Dobrá nálada a radosť z hry nás sprevádzala aj 04.04.2017 v Centre sociálnych služieb Orava – Tvrdošín, kde sme strávili dvojhodinové popoludnie. Zahrali sme si spoločne bocciu – (šport je určený nielen pre telesne postihnutých športovcov, ktorí majú poruchu funkcie všetkých štyroch končatín, ale aj pre zdravých športovcov) a stolný tenis. Vzájomne sme sa porozprávali a prezreli sme si tvorbu chlapcov z CSS.

Čas strávený hrou bol pre nás všetkých využitý užitočne. Zahrali sme si a oddýchli zároveň. 

najnovšie články