S jazykmi dokážeš viac

30. 09. 2013 | Aktuality

Aj tento školský rok podporíme iniciatívu Rady Európy, ktorá vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov. Súťažou jazykových zručností žiakov tretieho ročníka a prezentáciami, ktoré sa uskutočnia 2. 10. 2013 chceme upozorniť všetkých na dôležitosť štúdia cudzích jazykov na školách i mimo nich.

 

najnovšie články