Rodičovské združenie

13. 04. 2015 | Aktuality

Vo štvrtok 16. 04. 2015 sa o 15:30 uskutoční triedne rodičovské združenie. Po jeho skončení sa rodičia môžu informovať na študijné výsledky svojich detí u jednotlivých vyučujúcich.

najnovšie články