Robotický deň …

10. 06. 2018 | Aktuality

 

…, ktorý sa uskutočnil 07.06. 2018 v priestoroch SŠ Tvrdošín.

 Robotický deň je možnosť naučiť sa programovať robotov EV3, ktorú zorganizovala Spojená škola Tvrdošín Medvedzie spolu s firmou Marpex z Dubnice nad Váhom. Počas tohto dňa sa žiaci zo základnej školy z Dubnice nad Váhom učili programovať robotov EV3 pod vedením pedagóga PaedDr. Spišského.

Okrem programovania robotov sme využili aj prítomnosť pracovníka Ing. Baláža s firmy Marpex, ktorý prednášal naším študentom 3.ročníka odboru mechatronika, pripojenie a využitie PLC.  

Pevne veríme, že takýto deň sa stane tradíciou a že o programovanie robotov budú mať záujem aj základné školy z nášho okolia.

PaedDr. Spišský

 

najnovšie články