Riaditeľské voľno

14. 09. 2016 | Aktuality

Riaditeľka Spojenej školy Tvrdošín v zmysle § 150, ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) poskytuje  žiakom
dňa 16.09.2016  riaditeľské voľno
z organizačných a prevádzkových  dôvodov.

Ing. Ľudmila Uhlíková
riaditeľka školy

najnovšie články