Religiozita mládeže

04. 12. 2016 | Aktuality

V časoch, keď mládež čoraz väčšmi vplýva na pokolenie starších, je odkrývanie náboženských a morálnych pohľadov a správania mladých ľudí veľmi dôležité.  Z tohto dôvodu  v maturitných ročníkov stredných škôl v regióne Liptov , Orava, Spiš sa uskutočnil   sociologický výskum na tému „Religiozita mládeže“.  Žiaci v 30 minútovom dotazníku odpovedali na otázky , ktoré pripravil doc. Ondrej Štefaňak, prodekan TFKU v Ružomberku.

najnovšie články