Quo vadis výchovné poradenstvo?

09. 03. 2017 | Aktuality

Nezvyčajné stretnutie výchovných poradcov zo základných  aj stredných škôl sa uskutočnilo v Spojenej škole v Tvrdošíne. Na pozvanie p. PaedDr. Genšorovej, zástupkyne Spojenej školy v Tvrdošíne,   sa zišlo najpestrejšie zastúpenie výchovných poradcov z regiónu Oravy.  Cieľ stretnutia bol jasne stanovený, nájsť odpoveď na otázku: „Čo je nové vo výchovnom poradenstve?“ 

Hlavnými  hosťami podujatia boli, pani  doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.,  Prodekanka pre zahraničné vzťahy a mobility Katolíckej univerzity v Ružomberku  a

p. Mgr. Daniel Markovič, PhD, pôsobiaci na  tejto  univerzite.

Po úvodnom privítaní  p. PaedDr. Genšorovej, nasledovali prednášky, z ktorých sme sa dozvedeli, kde nájdeme  erudované zdroje v oblasti poradenstva, vyskúšali sme si metódu CH-Q,  pomocou ktorej sme sa presvedčili o našich silných stránkach.

Počuli ste už o personalizovanom učení?  Účastníci podujatia už áno a navyše, získali podklady k tomu, aby si spomínaný spôsob učenia mohli jednoducho vyskúšať so žiakmi.

Poslednú hodinu podujatia sa k nám pridali študenti Spojenej školy v Tvrdošíne a svojim príjemným vystupovaním a vtipnými odpoveďami, dotvárali skvelú atmosféru podujatia.

Chcem sa poďakovať výchovným poradcom, za aktívnu účasť na podujatí, vzácnym hosťom z Katolíckej univerzity, ktorí si našli čas a pridali sa k nám,  a p. zástupkyni,  PaedDr. Genšorovej za vynikajúco pripravené podujatie. 

najnovšie články