Projekty na podporu čítania

08. 11. 2017 | Aktuality

Hlavní projektoví partneri: Spojená škola  v Tvrdošíne a Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie.

V mesiaci október sme pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc zorganizovali v spolupráci s projektovými partnermi tri podujatia: Záložka do knihy spája školy – projekt na tému Literárne osobnosti môjho regiónu, spočíval vo vytváraní a vzájomnej výmene záložiek do knihy. Druhým podujatím bolo Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Poznávanie histórie cez významné osobnosti našich dejín. Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sme zorganizovali Deň M. R. Štefánika a partnerské poľské školy si pripomenuli významnú osobnosť poľských dejín Święto Niepodległości – 11 XI, sylwetka Józefa Piłsudskiego. Tretím podujatím bolo čítanie v školskej knižnici spojené s besedou na tému Kniha, ktorá zmenila môj život. Komunikácia v projektovej  práci prebieha elektronickou formou cez eTwinning – školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet – v rámci možností a potrieb (výmena skúseností v organizovaní medzinárodného projektu, výmena dokumentačného materiálu z podujatia: fotky, videá, nástenky v priestoroch TwinSpace. Netradičná projektová práce cez eTwinning je forma nadviazania medzinárodného partnerstva a spolupráce. Ponúkla nám nové možnosti na edukáciu a je zároveň motiváciou na organizovanie významných podujatí a školských projektov aj v budúcnosti. Spolupráca s poľskými školami bola inšpirujúca a obohacujúca.

najnovšie články