Projekt Tvorivé učenie (sa) – cesta k motivácii

27. 09. 2017 | Aktuality

V auguste a septembri 2017 sa v rámci európskeho programu Erasmus+ uskutočnili mobility jednotlivcov  projektu s názvom Tvorivé učenie (sa) – cesta k motivácii.  Zúčastnili sa ho vyučujúce anglického jazyka – Mgr. Dagmar Hujová a Ing. Martina Rapšíková na jazykovej škole Language Link London a Mgr. Lenka  Čajková a Mgr. Miroslava Gareková, ktoré absolvovali vzdelávanie v anglickom Oxforde  na Lake School of English Oxford.

Obsahom mobility bola podpora profesijného rastu,  zvýšenie pedagogickej odbornosti a vzdelávanie sa vo využívaní najnovších trendov vo výučbe anglického jazyka. Veríme, že motivácia žiakov vo výučbe cudzích jazykov sa  vďaka týmto moderným aktivizujúcim metódam zvýši a prispeje ku kvalitnej jazykovej príprave.  

najnovšie články