Projekt „Tatranskí rytieri“

22. 05. 2017 | Aktuality

Do projektu Tatranskí rytieri  v školskom roku 2016/2017 sa prihlásili žiaci II. A triedy.

Súťažné aktivity :

  • „Príroda nám, my prírode“
  • „Eko hliadka“

Boli  organizované v období od 1. 10. 2016 do 30. 6. 2017.
V prvej súťažnej aktivite sa žiaci  rozhodli pre  audiovizuálne dielo –  dokumentárny krátky film na tému
„Zachovajme prírode rozmanitosť“

V uvedenom krátkom filme sme chceli zdôrazniť a zároveň vyzdvihnúť  krásy  prírody v blízkosti ktorej žijeme, no  nie všetci ju poznáme. Preto presadzujeme heslo „Lepšie raz vidieť, ako stokrát  počuť“.

Ak máme  chrániť prírodu, musíme ju najskôr spoznať. V škole pre žiakov organizujeme viacero možnosti na aktívny pohyb žiakov  v prírode. Sú to lyžiarske kurzy, účelové cvičenia, ale aj kurzy na ochranu života a zdravia.

Druha súťažná aktivita:
„Eko hliadka“

Tatranskí rytieri, v našom prípade žiaci II. A triedy dňa 11. 05. 2017 aktívne pomáhali prírode a životnému prostrediu vo svojom okolí.  Od nežiaduceho odpadu vyčisti pravý breh vyrovnávacej nádrže Tvrdošín a to  od obce Štefanov nad Oravou až po múr vyrovnávacej nádrže v Tvrdošíne.

Počas aktivity sme nazbierali takmer deväť vriec odpadu.  Najviac odpadu tvorili plastové a sklenené fľaše, potravinové obaly, plechovky od nápojov ale aj drobný stavebný materiál.

O odvoz a likvidáciu uvedeného  odpadu  sme požiadali Technické služby mesta Tvrdošín, ktoré nám bezodkladne nazbieraný odpad odviezli.

Aj  touto aktivitou upozorňujeme spoločnosť, aby si uvedomila, že ekonomický rozvoj musí ísť ruka v ruke s ochranou životného prostredia. Bez trvalo udržateľného prístupu bude veľmi ťažké, ba až nemožné, zvrátiť terajší vývoj. V krátkom časovom slede to nevnímame, ale dlhodobo sa to môže  výrazne negatívne odzrkadliť na životnej úrovni ďalších generácií.

najnovšie články