Projekt eTwinning v 2.B

16. 05. 2018 | Aktuality

Žiaci 2. B triedy si v 2. polroku 2017/2018 vyskúšali (pod vedením Mgr. Valekovej) prácu v projekte eTwinning, čo je medzinárodná spolupráca škôl prostredníctvom internetu. Cieľom projektu bolo najmä zatraktívniť vyučovanie slovenského jazyka a literatúry. Okrem toho sa nám darilo splniť aj ďalšie ciele a úlohy, napr. zlepšiť angličtinu aj materinský jazyk žiakov prostredníctvom spolupráce partnerských škôl, predstaviť básne a básnikov zúčastnených krajín, a tak rozvíjať pozitívny postoj k jazyku a literatúre, získať záujem o rôzne kultúry, zlepšiť si zručnosti pri určovaní veršových systémov a tvorbe básní a tiež rozvíjať medzipredmetové vzťahy (jazyky, aplikovaná informatika, dejepis, geografia).                                                                                                                     Do nášho projektu s názvom Dead poets society sa zapojilo 5 krajín – Turecko, Poľsko, Taliansko, Francúzsko a Slovensko. Projekt ešte nie je ukončený (pokračuje do konca školského roka) a zatiaľ sme vytvorili logo projektu, zoznamovacie video v anglickom jazyku (info o nás), video o našej škole (SŠ Tvrdošín), informácie o našom básnikovi J. Kráľovi, prebásnili sme verše tureckého básnika a pracujeme na prezentácii o ďalších slovenských  básnikoch a ilustrácii k tureckej básni. Práca nás baví a plánujeme sa zapojiť do podobného projektu aj ako tretiaci.     2.B

 

najnovšie články