Projekt ERASMUS plus

10. 06. 2016 | Aktuality

Projekt Erasmus plus alebo 3 týždne v Prahe

21 vybraných žiakov Spojenej školy z Tvrdošína absolvovalo praktickú odbornú stáž v Prahe. Stáž sa uskutočnila v rámci  programu Erasmus plus – odborné vzdelávanie a príprava, financovaného Európskou úniou. Účastníci mobility absolvovali odborný výcvik v stredisku praktického vyučovania Střední průmyslové školy Praha, Na Trebešíne, v kvalifikáciách – programátor CNC strojov, technik sieťových technológií a technik grafických systémov. Okrem prvých praktických skúseností v zahraničí, spoznania novej krajiny, s ktorou nás spája bohatá minulosť, získali aj presvedčenie, že žiadne dva európske národy nemajú k sebe tak blízko ako práve Česi a Slováci.

Počas voľných popoludní a víkendov pre nás partnerská škola pripravila veľa zaujímavých aktivít. Neopakovateľné prehliadky zákutiami Prahy striedali výlety do Liberca, Českého Krumlova, Kutnej Hory, na zámky Žleby a Sychrov.

Žiaci, ktorí absolvovali odbornú stáž v Prahe, získali skúsenosti a zručnosti, ktoré sa im zídu pri ďalšom uplatňovaní sa na trhu práce. Prvé pracovné  skúsenosti a pobyt v zahraničí budú pre  nich inšpiráciou na celý život.           

najnovšie články