Projekt Erasmus plus –  „Prax – škola života“

19. 06. 2018 | Aktuality

V dňoch  21.5.2018 až 2.6.2018  21 vybraných žiakov tretieho ročníka SŠ Tvrdošín, študijných odborov MECHATRONIKA, ELEKTROTECHNIKATECHNICKÉ LÝCEUM so zameraním na informatiku, absolvovalo odbornú stáž v Poľsku  na Strednej odbornej škole – Zespól Szkól Walerego Goetla v Suchej Beskidzkej, v Malopoľskom vojvodstve.  Mobilita sa uskutočnila v rámci programu Erasmus plus – odborné vzdelávanie a príprava, ktorý je financovaný Európskou úniou.

Poľská škola poskytla našim žiakom teoretické aj praktické vedomosti z oblasti CNC programovania, elektrotechniky, grafických systémov a počítačových sietí v stredisku praktického vyučovania školy a vo firme Fideltronik. 

Žiaci pracovali v skupinách podľa študijných odborov. V prvých dňoch sa zúčastnili prehliadky školy,  jej školských dielní a odborných prednášok z oblasti programovania CNC strojov, nových technológií tvorby plošných spojov a informatiky. Dva dni žiaci odboru mechatronika a elektrotechnika pracovali v školských dielňach na CNC sústruhu a CNC frézke. Vytvárali programy pomocou G kódov, ktoré nahrávali priamo do stroja a vyrábali súčiastky,  pod vedením odborných pracovníkov školy. V rámci odborného vzdelávania získali informácie o nových možnostiach v oblasti programovania CNC strojov. Ďalšie dni žiaci pracovali vo firme Fideltronik, ktorá  sa zaoberá výrobou DPS pre firmu Philips, vyrába rôzne svietidlá, riadiace jednotky do elektromobilov a riadiace systémy pre letecký priemysel. Na začiatku žiaci absolvovali poučenie o BOZP a exkurziu po jednotlivých dielňach firmy spolu s odborným výkladom. Žiaci odboru technické lýceum navštívili firmu Fitech, ktorá spolupracuje s firmou Fideltronik. Tu žiaci absolvovali prednášky z oblasti elektrotechniky, tvorby technickej dokumentácie samotných súčiastok v programe Eagle. Vo firme  Fideltronik  žiakov zaujala tlač etikiet  a tiež zváranie optických vlákien. V škole žiaci vytvárali internetové koncovky a zapájali server pomocou switch-u s počítačom. Žiaci sa zúčastnili prednášok z oblasti najnovších trendov technológie výroby dosiek plošných spojov, elektrotechnických súčiastok, optických vlákien atď. V rámci exkurzie vo firme  mali žiaci  možnosť  vyskúšať si prácu na CNC strojoch a zariadeniach určených na výrobu DPS, či najnovšie technológie z oblasti spájkovania a  rezania plechov. 

Okrem získavania teoretických poznatkov a praktických činností hostiteľská škola pripravila pre našich žiakov aj bohatý kultúrny a poznávací program. Žiaci absolvovali výlety do výzamných poľských miest Krakow, Wielička, Zakopane, Wadovice a spoznávali poľské tradície a kultúru.

Na záver praxe všetci účastníci dostali Certifikát o absolvovaní vzdelávania od firmy Fideltronik. Mladí ľudia, ktorí absolvovali odbornú stáž v Poľsku, nezískali len zážitky na celý život, ale aj skúsenosti a zručnosti, ktoré  im pomôžu  pri ďalšom uplatňovaní sa na trhu práce.

najnovšie články