Projekt Digipédia-hlasujte za našu školu

22. 04. 2015 | Aktuality

Hlasujte tu:http://www.schooldance.sk/videa.html?sword=dance+styles+of+orava

Naša škola sa zapojila do národného projektu Digipédia. Jedným z výstupov projektu je video- školský tanec, propagácia regiónu.
Žiaci I.F , II.A, IV. AO  sa zapojili do nácviku ďalších 2 častí- Ľudový  tanec a Jumpstyle.

najnovšie články