Programy Ja Slovensko na našej škole

28. 06. 2018 | Aktuality

Tento školský rok sa naša škola zapojila do viacerých programov neziskovej organizácie JA Slovensko.
Tretiaci z obchodnej akadémie pracovali v programoch  JA Aplikovaná ekonómia, JA Viac ako peniaze a  JA  Podnikanie v cestovnom ruchu. Štvrtáci využívali program JA učebnica ekonómie a podnikania a JA Etika v podnikaní.

V rámci programov sa zapojili aj do viacerých súťaží. 

najnovšie články