Prijímacie konanie

12. 05. 2013 | Aktuality

Prijímacie skúšky sa budú konať v dvoch termínoch: 13. a 16. mája 2013

 

Harmonogram prijímacích skúšok:

7.45 – 8.15 h              registrácia uchádzačov

8.30 – 9.15 h              písomná skúška z matematiky

9.15 – 9.30 h              prestávka

9.30 – 10.15 h            písomná skúšla zo slovenského jazyka

Žiak bude potrebovať pero, povolené je používanie kalkulačky.

 

Výsledky prijímacích skúšok a výsledková listina prijímacieho konania budú zverejnené     20. mája 2013 na webovej stránke školy www.sstv.sk a v tiež tento deň budú poslané uchádzačom rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí.

 

Škola ponúka prihláseným uchádzačom prípravné stretnutie pred prijímacími skúškami   6. a 7. mája 2013 (pondelok a utorok) od 14.30 h do 16.40 h (príprava zo slovenského jazyka a matematiky). Záujemcovia nech si vyberú jeden deň a nahlásia svoju účasť na spstv@spstv.edu.sk do 3. mája 2013 do 11.00 h.

najnovšie články