Prezentácia firmy Siemens

19. 10. 2015 | Aktuality

Naši žiaci odboru mechatronika sa zúčastnili prednášky, ktorú viedol  Ing. Rastislav Kušpál z firmy Siemens Slovensko so sídlom v Žiline. Hlavnou myšlienkou bola motivácia žiakov študovať  technické odbory, hlavne oblasť automatizácie a programovania v elektrotechnike. Získaním technického vzdelania je možnosť uplatniť sa nie len v priemyselnom odvetví, ale firma Siemens pôsobí aj v oblasti zdravotníctva. Štúdiom techniky od základnej, strednej školy  a následne technickej univerzity má predpoklad získať kvalitné technické  vzdelanie.  Samozrejme vítanou je kombinácia  ovládania cudzích jazykov anglického a nemeckého. Uvedené požiadavky sú prioritou našej školy. Záleží len na iniciatíve jednotlivých študentov , ako sa zapoja do vzdelávacieho procesu.

Žiaci majú možnosť zapojiť sa do súťaže SIGA, ktorú podporuje firma Siemens a pracovať na zariadeniach, ktoré firma darovala  škole.  Tešíme sa na aktivitu našich žiakov, aby správnym smerom rozvíjali svoje technické zručnosti a vedomosti…

najnovšie články