Prednáška v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu

07. 05. 2015 | Aktuality

Dňa 6. mája 2015 sa žiačky III. AO a IV. AO zúčastnili prednášky MUDr. Mikolášika v rámci výchovy k zodpovednému manželstvu a rodičovstvu.
Cieľom prednášky bolo povzbudiť dievčatá k dobrej starostlivosti o svoje reprodukčné zdravie. Boli vysvetlené prirodzené metódy plánovaného rodičovstva i nebezpečenstvá a negatívne dôsledky ostatných metód. Rozprávanie bolo doplnené konkrétnymi zaujímavými príkladmi z lekárskej praxe.
Veríme, že prednáška prispela k rozvoju  zodpovedného prístupu dievčat k otázkam reprodukčného zdravia.

najnovšie články