Prednáška o Ekonomickej fakulte UMB

11. 11. 2016 | Aktuality

Študentka Ekonomickej fakulty UMB prišla žiačkam 4.AO triedy predstaviť bakalárske a inžinierske štúdium na tejto škole.

Na fakulte sa dajú získať vedomosti v oblasti manažmentu, marketingu, práva, cudzích jazykov. Z tých majú široké možnosti výberu – angličtina, nemčina, ruština, španielčina, taliančina.

V programe majú aj nový študijný odbor  – teritoriálny manažment. 

najnovšie články