Prednáška firmy EPO INVEST

05. 05. 2016 | Aktuality

Dňa 04.05.2016 sa žiaci štvrtých ročníkov v rámci kariérového poradenstva  a vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti, zúčastnili  prednášky firmy EPO INVEST.Cieľom prednášky bolo predstaviť žiakom možnosti, ako sa presadiť na trhu práce, aké schopnosti je potrebné rozvíjať, ako nakladať efektívne so svojimi financiami, aby prinášali zisk, konkrétne investovanie do nákupu zlata. Prednáška bola pre žiakov aj pedagógov  veľmi inšpirujúca.

najnovšie články