Praktická časť maturitnej skúšky

11. 04. 2014 | Aktuality

Praktická  časť  odbornej  zložky  maturitnej  skúšky (PČOZ MS)

sa koná podľa rozpisu v termínoch:

24.4. – 25.4.2014                 OA

24.4. – 29.4.2014                 SPŠ I.G.

1.       Každý žiak si pozrie v zozname triedy, na ktorý deň je zaradený na MS.

2.       V jednom dni môže maturovať pri danej predmetovej maturitnej  komisii

maximálne 24 žiakov.

najnovšie články