“Po stopách sv. Jána Pavla II. v Krakove“

06. 05. 2015 | Aktuality

Exkurzia z náboženskej výchovy: “Po stopách sv. Jána Pavla II. v Krakove“

Dňa 5. mája 2015 sa  žiaci 1. – 4. ročníka zúčastnili exkurzie – púte z náboženskej výchovy „Po stopách sv. Jána Pavla II. v  Krakove“. Duchovne púť sprevádzal p. kaplán Janečko z Tvrdošína. Už cestou autobusom žiaci predstavili jednotlivé zastavenia púte a podali informácie o kulte Božieho milosrdenstva.

Púť začala prehliadkou svetového centra Božieho milosrdenstva, kde sme o 10.00 h slávili sv. omšu v Slovenskej kaplnke Sedembolestnej Panny Márie a pomodlili sa Korunku Božieho milosrdenstva.  Následne sme navštívili nové Centrum sv. Jána Pavla II.: „Nebojte sa!“ a uctili relikviu krvi tohto svätca. Po presune do historického centra mesta sme si pozreli Kráľovskú katedrálu na Waweli. Navštívili sme tiež Hlavné námestie s Mariánskym kostolom, kde mali žiaci osobné voľno.

Veríme, že púť prinesie bohaté duchovné ovocie v životoch zúčastnených. Bohu vďaka!

najnovšie články