Po stopách Jánošíka

12. 06. 2018 | Aktuality

 

Dňa 7. júna  2018 sa študenti 2. ročníka zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie v Liptovskom Mikuláši. Cieľ exkurzie bolo navštíviť Literárno-historické múzeum Janka Kráľa, expozíciu stredovekej mučiarne a Tatrín – Žiadostí slovenského národa. Prostredníctvom muzeálnej a galerijnej expozície a odborných výkladov lektoriek sa študenti oboznámili s reáliami spojenými so spoločenským, kultúrnym, náboženským, literárnym a politickým životom mesta Liptovský Mikuláš; s biografiou a literárnou produkciou liptovského rodáka – štúrovca Janka Kráľa; so životom zbojníka Juraja Jánošíka, okolnosťami jeho väznenia a popravy; stredovekou mučiarňou; kultúrno-politickou činnosťou štúrovcov v boji za národné práva a expozíciou Žiadostí slovenského národa. Žiaci mali zároveň príležitosť zažiť atmosféru spoločenského podujatia a upevniť triedne kolektívy.

 

najnovšie články