Po stopách Jánošíka a štúrovcov

17. 06. 2019 | Aktuality

Dňa 11. júna13. júna 2019 sa študenti 2. ročníka Spojenej školy v Tvrdošíne zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie v Liptovskom Mikuláši. Cieľom školskej akcie bolo navštíviť  Literárno-historické múzeum Janka Kráľa, expozíciu stredovekej mučiarne, expozíciu Tatrína a Žiadostí slovenského národa, kde žiaci prostredníctvom muzeálnej a galerijnej expozície a odborných výkladov lektoriek mohli odhaliť literárno-dejepisné súvislosti a vzťahy, prehĺbiť si vedomosti spojené so spoločenským, kultúrnym, náboženským, literárnym a politickým životom mesta Liptovský Mikuláš v chronologickom priereze; biografiu a literárnu produkciu liptovského rodáka – štúrovca Janka Kráľa; život zbojníka Juraja Jánošíka, okolnosti jeho väznenia a popravy; stredovekú mučiareň; kultúrno-politickú činnosť štúrovcov v boji za národné práva. Žiaci mohli zažiť netradičnú formu vyučovania v autentických priestoroch, nadýchať sa atmosféry štúrovského boja za národnú slobodu, vyskúšať si ich aj dobové kostýmy a upevniť triedne kolektívy na školskom výlete. 

 

najnovšie články