Plenárne rodičovské združenie …

15. 11. 2013 | Aktuality

… sa uskutoční v Spojenej škole Tvrdošín dňa 21.11.2013 o 15.30.

Potom bude nasledovať triedne rodičovské združenie. 

najnovšie články