Otvorenie nového školského roka 2015/2016

02. 09. 2015 | Aktuality

Milí naši žiaci.

Prajeme Vám veľa šťastia a úspechov v stredoškolskom štúdiu. Pamätajte, že vzdelanie je veľký dar a bohatstvo. Ostáva na Vás, akým spôsobom ho využijete.

Učiteľ národov Ján Amos Komenský bol hlboko presvedčený, že dobrá škola robí človeka lepším a múdrejším. Vaším pričinením sa nám podstatnou mierou podarí tento odkaz naplniť.

Každý z Vás musí vynaložiť snahu obohatiť sa o nové poznatky, vedomosti. Záleží len na Vás, ako ich dokážete využiť v prospech seba, v našej škole, svojej vlasti a spoločnosti.

Vedenie školy a Vaši učitelia.

najnovšie články