Oravský mikrofon 2014

17. 10. 2014 | Aktuality

13. ročník regionálnej súťaže mladých moderátorov — Oravský mikrofón 2014 zorganizovalo Oravské Kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Žilinský samosprávny kraj a mesto Tvrdošín. Súťaž sa uskutočnila v malej sále kultúrneho strediska v Tvrdošíne.

Poslaním súťaže je vyhľadávať a prezentovať mladé moderátorské talenty, motivovať mladých ľudí k umeleckej prezentácii textu, podporiť ich rast, prípadne individuálnu budúcu profesijnú orientáciu.

Súťaž bola vypísaná pre tri vekové kategórie s prípadným postupom na kraj. Trojčlenná porota sa prirodzene snažila svojej úlohy zhostiť čo najlepšie a vybrať ten najlepší moderátorský prejav, prípadne moderátora.
Oravského mikrofónu sa zúčastnilo 18 súťažiacich. V kategórii 15 až 18- ročných zvíťazili aj žiaci našej školy: druhé miesto obsadil Ján Vojtek z II. E triedy a tretie miesto získal Dávíd Kurčina z II. F. Víťazom srdečne blahoželáme.  Rozhovor s víťazmi bude odvysílaný aj vo večerných Infosprávach rádia Lumen dňa 17. 10. 2014, do relácie ktorého bude Ján Vojtek aj osobne pozvaný – ako odmena za víťazstvo. Diplom za účast získali aj Marcela Brenkusová z III. F a Michal Frolek z II. E triedy.

 

najnovšie články