Opäť úspešní v európskych projektoch

23. 11. 2018 | Aktuality

Grécko – kolíska západnej kultúry, krajina, ktorá v sebe ukrýva tajomstvo ľudskej múdrosti a krásy. Grécko je krajinou bohov, filozofov, olivového oleja a olympijských hier. Je to krajina, ktorá dala svetu demokraciu, ale aj modernú medicínu. A práve Grécko bolo pre žiakov a učiteľov Spojenej školy v Tvrdošíne prvou zastávkou na ceste novým európskym projektom.

Mobility v Aténach sa zúčastnili žiaci 3.ročníka – Tamara Stroková, Adam Prisenžňák, Dorota Luticová a Martin Hrkeľ, žiak 2. ročník.

Úspešná realizácia európskych projektov má na Spojenej škole v Tvrdošíne viac ako dvadsaťročnú tradíciu. Našej škole sa opäť podarilo získať grant v rámci európskeho programu Erasmus plus – medzinárodné strategické partnerstvá. Školské výmenné partnerstvá Erasmus plus sú aktivity zamerané na výmenu skúsenosti v oblasti školského vzdelávania medzi študentmi prostredníctvom  mobilít – pobytu a získavania skúseností v novej európskej krajine.

Názov schváleného projektu znie „Pripravení pre Európu“. Cieľom dvojročného projektu je nielen zvýšiť u žiakov komunikačné schopnosti v cudzom jazyku ale hlavne realizovať možnosti pre ich osobný, akademický a profesionálny rast, uľahčiť im vstup na európsky pracovný trh a vysokoškolské štúdium na európskej pôde.

V rámci projektu žiaci a učitelia postupne navštívia šesť európskych krajín. Partnermi projektu sú stredné školy z Talianska, Slovenska, Grécka, Nórska, Bulharska a Španielska. Prvou hostiteľskou školou, ktorá v novembri 2018 otvorila pre nás svoje brány bola súkromná stredná škola Ekpaideftiria Avgoulea – Linardatou v hlavnom meste Grécka. Naši grécki partneri pripravili odborné prednášky a workshopy s odborníkmi z oblasti kariérneho poradenstva. Okrem realizácie projektových povinností žiaci navštívili mnohé z historických pamiatok a múzeí priamo v Aténach i v blízkom okolí. Histórie sa mohli nadýchať medzi ruinami ikonických chrámov Akropoly a Parthenonu a navštíviť staroveké mestá Korint a Epidaurus. Historicky druhé hlavné mesto Grécka – Nafplio, ktoré leží na Peloponézskom poloostrove, bolo cieľom poslednej prehliadky.

Ubytovanie v pohostinných gréckych rodinách zas žiakom umožnilo spoznať, že na prvom mieste u Grékov je rodina, ktorá je nerozlučiteľná. Deti žijú so svojimi rodičmi aj v dospelosti často aj s celou svojou rodinou. Komunikačným jazykom v škole aj v rodinách bola angličtina.

Cestovanie a spoznávanie nových kultúr, uzatváranie nových priateľstiev pomáha žiakom postupne získavať kozmopolitný pohľad na svet. Čím sú mladí ľudia otvorenejší ku kultúrnej rozmanitosti, tým častejšie vnímajú kultúrne odlišné národy pozitívne.

Mladí ľudia,  ktorí absolvovali pobyt v Grécku, nezískali len zážitky na celý život, ale aj skúsenosti a zručnosti, ktoré im pomôžu pri ďalšom uplatňovaní sa na európskom  trhu práce a počas  vysokoškolského štúdia v zahraničí.  

Dlhoročnou aktívnou účasťou na európskych projektoch takto učitelia a žiaci Spojenej školy v Tvrdošíne prispievajú k profesionálnemu rozvoju a zvyšovaniu kvality stredoškolského odborného vzdelávania.   

 

najnovšie články