Opäť na okresnom súde …

07. 12. 2014 | Aktuality

Tentokrát to boli študenti IV. D triedy, ktorí mali možnosť 4. decembra 2014 na Okresnom súde v Námestove nahliadnuť do práce sudkyne,

prokurátora i obhajcov pri riešení jednotlivých prípadov z oblasti trestného práva. Odborná exkurzia bola veľmi zaujímavá, podnetná, s výchovným aspektom. Študenti videli dôsledky porušovania právnych noriem a prijaté opatrenia na ich nápravu a získali nové poznatky o náročnej a zodpovednej práci  sudcov.

najnovšie články