Olympiáda v anglickom jazyku

18. 11. 2018 | Aktuality

Dňa 15.11.2018 sa  konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 21 žiakov, ktorí súťažili v jednej  kategórii. 

Súťažili v 6 disciplínach:

1, Gramatický test

2, Slovná zásoba

3, Čítanie s porozumením

4, Počúvanie s porozumením

5, Príbeh v obrázkoch

6, Konverzácia na vybranú tému

Výsledné hodnotenie je nasledovné:  

Kategória 2D:

  1. miesto – Matúš Svetlák III.D
  2. miesto –  Leo Dedinský III.D
  3. miesto –  Eva Remeňová IV.F

Víťazom blahoželáme!

 

najnovšie články