Olympiáda v anglickom jazyku

23. 11. 2017 | Aktuality

Dňa 10.11.2017 sa  konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 20 žiakov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách.

2B: žiaci 3. a 4. ročníka OA – 2 žiačky

2D: žiaci 1. až 4. ročníka SPŠ – 18 žiakov

Súťažili v 6 disciplínach:

1, Gramatický test

2, Slovná zásoba

3, Čítanie s porozumením

4, Počúvanie s porozumením

5, Príbeh v obrázkoch

6, Konverzácia na vybranú tému

Výsledné hodnotenie je nasledovné:

Kategória 2B:

1. miesto – Natália Sirotová  IV.AO

2. miesto –  Timea Pakosová  IV.AO

 

Kategória 2D:

  1. miesto – Matúš Svetlák II.D
  2. miesto –  Leo Dedinský II.D
  3. miesto –  Dominik Žuffa II.D

Mário Balek II.D

Víťazom blahoželáme!

najnovšie články