Olympiáda v anglickom jazyku

06. 12. 2016 | Aktuality

Olympiáda v anglickom jazyku má víťazov

5. decembra 2016 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 16 žiakov. Naši žiaci sa neustále zlepšujú v jazykových kompetenciách. Konečné výsledky boli veľmi tesné. Mnohí účastníci boli výborní v ústnom prejave, takže pri umiestnení rozhodlo ovládanie slovnej zásoby a gramatiky.

Výsledné hodnotenie:

Kategória 2B:

  1. miesto – Kristína Kurjaková, IV. AO
  2. miesto – Daniela Krnáčová – III. AO
  3. miesto – Nikola Kupčíková – IV.AO

Kategória 2D:

  1. miesto – Dávid Matúška – IV.A
  2. miesto – Matúš Svetlák – I.D
  3. miesto – Leo Dedinský – I.D

Víťazom blahoželáme a prajeme úspechy vo vyšších kolách tejto predmetovej súťaže.

najnovšie články