Olympiáda v anglickom jazyku

30. 11. 2015 | Aktuality

Dňa 30.11.2015 sa  konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 15 žiakov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách.

2A: žiaci 1. a 2. ročníka OA – 3 žiaci
2D: žiaci 1. až 4. ročníka SPŠ – 12 žiaci

Súťažili v 6 disciplínach:

1, Gramatický test
2, Slovná zásoba
3, Čítanie s porozumením
4, Počúvanie s porozumením
5, Príbeh v obrázkoch
6, Konverzácia na vybranú tému

Výsledné hodnotenie je nasledovné:

Kategória 2A:
1. miesto – Daniela Krnáčová II.AO
2. miesto – Fatima Bahorová  I.AO
3. miesto – Júlia Dedinská  I.AO

Kategória 2D:

  1. miesto – Dávid Matúška III.A
  2. miesto –  Jozef Balcerčík  III.E
  3. miesto –  Martin Jaššák III.C

Víťazom blahoželáme!

najnovšie články