Olympiáda v anglickom jazyku

29. 11. 2014 | Aktuality

Dňa 28. 11. 2014 sa  konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 19 žiakov, ktorí súťažili v troch kategóriách.

2A: žiaci 1. a 2. ročníka OA – 3 žiaci

2B: žiaci 3. a 4. ročníka OA – 2 žiaci

2D: žiaci 1. až 4. ročníka SPŠ – 14 žiakov

Súťažili v 6 disciplínach:

1, Gramatický test

2, Slovná zásoba

3, Čítanie s porozumením

4, Počúvanie s porozumením

5, Príbeh v obrázkoch

6, Konverzácia na vybranú tému

Výsledné hodnotenie je nasledovné:

Kategória 2A:

   1. miesto – Daniela Krnáčová I.AO

2. miesto – Timea Pakosová      I.AO

3. miesto – Lucia Miklušáková  I.AO

Kategória 2B:

  1. miesto – Angelika Klinovská III.AO
  2. miesto – Veronika Paľová        IV.AO

Kategória 2D:

  1. miesto – Dávid Matúška II.A
  2. miesto –  Martin Jaššák     II.C

–   Matúš Mrekaj     III.C

  1. miesto –  Peter Jurči          IV.F

Víťazom blahoželáme!

najnovšie články