Olympiáda v anglickom jazyku

29. 11. 2013 | Aktuality

Dňa 29. 11. 2013 sa  konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 19 žiakov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách.

2B: žiaci 3. a 4. ročníkov OA – 3 žiaci

2D: žiaci 1. a 4. ročníkov SPŠ – 16 žiakov

 

Súťažili v 6 disciplínách:

 

1, Gramatický test

2, Slovná zásoba

3, Čítanie s porozumením

4, Počúvanie s porozumením

5, Príbeh v obrázkoch

6, Konverzácia na vybranú tému

 

Výsledné hodnotenie je nasledovné:

Kategória 2B:

1. miesto – Branislav Majer   IV.AO

2. miesto – Tatiana Mensárová III.AO

3. miesto – Renáta Tarajová     IV.AO

Kategória 2D:

1. miesto – Dávid Matúška I.A

2. miesto –  Matej Trančo     IV.A

3. miesto –  Kristián Žuffa    III.F

Víťazom blahoželáme!

 

najnovšie články