Olympiáda v anglickom jazyku

06. 12. 2011 | Aktuality

Dňa 06. 12. 2011  sa  konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 23 žiakov, ktorí súťažili v troch kategóriách.

 

2A: žiaci 1. a 2. ročník OA – 3 žiaci

2B: žiaci 3. a 4. ročníkov OA – 3 žiaci

2D: žiaci 1. a 4. ročníkov SPŠ – 16 žiaci

 

Súťažili v 6 disciplínach:

1, Gramatický test

2, Slovná zásoba

3, Čítanie s porozumením

4, Počúvanie s porozumením

5, Príbeh v obrázkoch

6, Konverzácia na vybranú tému

 

Výsledné hodnotenie je nasledovné:

 

Kategória 2A:

1.     miesto – Branislav Majer

  1. miesto – Patrícia Čierna
  2. miesto – Soňa Škvareková

Kategória 2B:

1.     miesto – Katarína Kovaľíková

  1. miesto – Mária Ferancová
  2. miesto – Mária Spišiaková

Kategória 2D:

1.     miesto – Peter Uhlík

  1. miesto – Peter Jurči
  2. miesto – Tomáš Mensár

najnovšie články