Október – mesiac úcty k starším

21. 10. 2015 | Aktuality

Začal sa mesiac, kedy si pripomíname  starších ľudí. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Úcta k našim otcom a k našim mamám. Bolo by nedôstojné, aby sme zabúdali. Všetci raz budeme starí. Ale starší ľudia nie sú menejcenní. Sú krásni. Krásni vďaka svojej múdrosti. Prejavujme im úctu, pretože nám ešte vždy majú čo dať.

Aj žiaci zo školského internátu v Tvrdošíne nezabudli na tento vzácny sviatok a vybrali sa navštíviť a potešiť starkých z Centra sociálnych služieb v Tvrdošíne. Krátke rozhovory a sladká čokoládka veľmi potešila a radosť starkých bola veľká. Žiaci si vypočuli rozprávania a životné príbehy.

najnovšie články