Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku…

27. 01. 2011 | Aktuality

…sa konalo dňa 17. 01. 2011 sa v budove Gymnázia v Tvrdošíne. Súťaže sa zúčastnili 6 žiaci, ktorí súťažili v troch kategóriách:

2A – žiaci 1. a 2. ročníka OA – 3 žiaci

2B – žiaci 3. a 4. ročníka OA – 2 žiaci

2D – žiaci SOŠ  – 1 žiak

Našu školu reprezentovali víťazi školského kola, ktorí sa umiestnili nasledovne:

Branislav Majer, žiak I. AO, 3. miesto v kategórii 2A

Tomáš Klimčík, žiak IV. AO, 3. miesto v kategórii 2B

Tomáš Teplánsky, žiak IV.C, 2. miesto v kategórii 2D

najnovšie články