OKRESNÉ  KOLO  OLYMPIÁDY NEMECKÉHO  JAZYKA

12. 01. 2016 | Aktuality

Dňa 12. 01. 2016 sa v priestoroch Gymnázia v Tvrdošíne konalo okresné kolo olympiády nemeckého jazyka. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 6 žiakov stredných škôl okresu Tvrdošín, ktorí súťažili v troch kategóriách:

2A – žiaci 1. a 2. ročníka gymnázií a ochodných akadémií

2B – žiaci 3. a 4. ročníka gymnázií a ochodných akadémií

2D – žiaci stredných odborných škôl

Našu školu reprezentovali víťazi školského kola, ktorí sa umiestnili nasledovne:

Tamara Bistarová, žiačka IV. AO triedy, kategória 2B – 2. miesto

Ján Vojtek, žiak III. E triedy, kategória 2D – 1. miesto

Ján Vojtek postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční 11. 02. 2016.

Všetkým srdečne blahoželáme!

najnovšie články