Odovzdávanie ďakovného listu

26. 06. 2012 | Aktuality

Riaditeľ Spojenej školy Tvrdošín Ing. Ján Korenčiak odovzdal dňa 16.6.2012 riaditeľovi spoločnosti MARPEX, s.r.o., Dubnica nad Váhom Ing. Marianovi Osúchovi ďakovný list  za aktívnu spoluprácu a pomoc pri rozvoji výchovno-vzdelávacieho procesu školy. Ing. Marián Osúch a tiež Ing. Jaroslav Baláž, ktorý je tiež zamestnancom firmy sú absolventmi našej školy. Obaja sa  v značnej miere podieľajú pri zabezpečovaní a modernizácii „laboratória snímačov fyzikálnych veličín“ pre potreby študijného odboru mechatronika.

 

najnovšie články