Odovzdávanie ďakovného listu

26. 06. 2012 | Aktuality

Riaditeľ Spojenej školy Tvrdošín Ing. Ján Korenčiak odovzdal dňa 19.6.2012 konateľom spoločnosti MTS, spol. s.r.o., Krivá Ing. Jurajovi Habovštiakovi  a Ing. Emilovi Páčimu ďakovný list  za aktívnu doterajšiu spoluprácu a pomoc pri rozvoji výchovno-vzdelávacieho procesu školy.

V ďalšom období sa spolupráca bude orientovať na podporu a rozvoj nových študijných odborov mechatronika a technické lýceum, ktoré je zamerané na informatiku.

Oblasť štúdia týchto odborov je veľmi blízka podnikateľským aktivitám novej modernej firmy MTS, spol. s r.o., Krivá.

najnovšie články