Odovzdanie ďakovných listov …

17. 06. 2012 | Aktuality

…riaditeľovi spoločnosti  G+G INTER DESIGN, a.s., Čimhová

Ing. Vladimírovi Garbiarovi

a riaditeľovi spoločnosti Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o. Trstená

Ing. Stanislavovi Vojtasovi

za aktívnu spoluprácu a pomoc pri rozvoji výchovno – vzdelávacieho procesu školy

 

 

najnovšie články