Odbororná exkurzia

15. 03. 2012 | Aktuality

Študentky 3. ročníka obchodnej akadémie sa zúčastnili súdneho pojednávania na Okresnom súde v Dolnom Kubíne.
Je veľmi zaujímavé byť priamym účastníkom reálneho súdneho procesu a v závere si vypočuť rozsudok v mene republiky. Po skončení súdneho pojednávania študentky zostali v súdnej sieni, kde absolvovali besedu s predsedajúcim sudcom.

najnovšie články