Odborné prednášky pre štvrtákov

09. 05. 2018 | Aktuality

Posledné odborné prednášky v škole absolvovali štvrtáci dňa 9. mája 2018. V prvej časti pani Bebejová z Úradu práce poskytla žiakom informácie o ich povinnostiach a možnostiach uplatnenia sa na trhu práce.

V druhej časti firma Visteon Námestovo priblížila svoju výrobu, výrobné priestory, perspektívu do budúcnosti a možnosti zamestnania sa v tejto firme pre technické aj ekonomické odbory. 

najnovšie články