Odborná exkurzia

27. 02. 2012 | Aktuality

21. februára 2012 sa študenti IV. A a IV. B triedy pod vedením Ing. Hanuľáka
a Ing. Medveckého zúčastnili exkurzie do atómovej elektrárne v Mochovciach.
Prostredníctvom moderných audiovizuálnych postupov si prehĺbili poznatky z atómovej energetiky.

najnovšie články