Odborná exkurzia v závode KIA

13. 06. 2017 | Aktuality

Žiaci II. A a II. E triedy sa 12. júna 2017 zúčastnili odbornej exkurzie v KIA Motors Slovakia s. r. o. v Tepličke nad Váhom.

Vo vzdelávacom centre v Gbeľanoch mali možnosť vidieť  prezentačné video, dostali základná informácie o závode a boli poučení o bezpečnostných predpisoch počas prehliadky. Potom si prezreli zvarovňu a montážnu halu priamo v závode.

Exkurzia je pre žiakov študujúcich odbory elektrotechnika a mechatronika veľkým prínosom a obohatením teoretických poznatkov. 

najnovšie články